Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019.

Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019. Ngày mai GAM Esports LoL sẽ không thi đấu để nhường chỗ cho bảng của G2, GRF, HKA và C9.Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019. Ngày mai GAM Esports LoL sẽ không thi đấu để nhường chỗ cho bảng của G2, GRF, HKA và C9.

Trận mở màn ngày mai sẽ diễn ra giữa SK텔레콤 T1 / SK telecom T1 vs RNG vào lúc 19h00.

Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019.

Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019.


Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019.

Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019.

Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019.

Kết quả chung cuộc của ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng #CKTG2019.

 Theo Esport24h.net

Hỗ trợ online